Medische specialismen

Welke arts doet wat?

Raadpleeg eerst je huisarts (generalist).  Hij is gespecialiseerd in het herkennen van de algemene symptomen en zal je doorverwijzen naar de juiste specialist.

De benamingen van medische specialismen zijn voor patiënten soms niet duidelijk.  Hier een overzicht van een aantal specialisaties in de geneeskunde.

Medische Vakrichtingen

Zorgen voor de verdoving bij medische ingrepen. Op intensieve zorgen staan zij vaak zwaar zieke patiënten bij.

Zijn gespecialiseerd in het behandelen van de organen en ziekten van de man. (cf. de gynaecologen voor de vrouw)

Een arbeidsgeneesheer is en arts die de aanvullende specialisatie in Arbeidsgeneeskunde volgde.

Houden zich bezig met de ziektes van het hart en de coronairen (kransslagaders).

Worden vaak ook huidartsen genoemd.  Hun specialisatie is de behandeling van aandoeningen van de huid, de nagels en het haar, allergische reacties en geslachtsziektes (Venereologie)

Houden zich bezig met de klieren die stoffen afscheiden in het lichaam. De aandoeningen die zij behandelen worden veroorzaakt door hormonale storingen van de schildklier, pancreas, hypofyse of bijnier.  Diabetes is hier een voorbeeld van.

Zijn specialisten van het verteringsstelsel (maag, darm, lever, gal en pancreas).  Voor de diagnose, therapie en preventie van aandoeningen in maag en darm voeren zij een endoscopie uit (gastro- en coloscopie).

zijn huisartsen en spelen een centrale rol in de gezondheidszorg. Zij zijn je eerste aanspreekpunt omdat ze een totaalbeeld van je gezondheid hebben. Ze zullen je doorverwijzen naar de juiste specialist wanneer nodig.

De geriatrische geneeskunde behandelt de specifieke ziekten van oude patiënten, normaliter vanaf 65 jaar. Effectief hoort de meerderheid van de patiënten in geriatrische geneeskunde tot de leeftijdsgroep van boven de 80 jaar. Een oud organisme werkt anders dan dat van een jonge mens.

Zijn gespecialiseerd in het behandelen van de organen en de ziekten van de vrouw en worden daarom vaak vrouwenarts genoemd. Hierbij horen verloskunde, voortplantingsgenees-kunde maar ook urogynecologie (bekkenbodem) en gynaecologische oncologie.

Zijn de specialisten van aandoeningen van keel, neus en oor; hier horen ook de speekselklieren bij.

Behandelen afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen (o.a. beenmerg) en lymfeklieren. Voorbeelden zijn aandoeningen van het immuunsysteem, leukemie, bloedarmoede en stollingsproblemen

zijn geneesheren van de interne geneeskunde; het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van de inwendige organen. Voorbeelden zijn cardiologen, endocrinologen, hematologen, gastro-enterologen, maar er zijn ook andere subspecialisaties zoals allergologie, infectieziektes, klinische geriatrie, pneumologie.

Zijn de internisten van de nier. Dialyse valt onder hun bevoegdheden.

De internisten van het zenuwstelsel. Dit gaat van het centrale zenuwstelsel (hersenen) over het ruggemerg, tot de perifere zenuwen. Ziekten die ze behandelen zijn bv. Parkinson, multiple sclerose, maar ook dementie.

Zijn specialisten in de behandeling van kanker; d.w.z. diagnostiek, behandeling, follow-up en nabehandeling, maar ook de palliatieve zorg.

.

Zijn specialisten van het oog. Zij zijn eveneens bekwaam om chirurgische ingrepen aan het oog uit te voeren.

Houden zich bezig met de aandoeningen van het beenderstelsel (beenderen, pezen en gewrichten). Dit kunnen afwijkingen zijn, fracturen, scheuren, gewrichtsziekten en slijtage.

Onderzoeken weefselmonsters om de aard van een aandoening te bepalen. Zij houden zich ook bezig met forensisch onderzoek.

Kinderartsen. Zijn gespecialiseerd in aandoeningen van kinderen.

Houden zich bezig met de aandoeningen van de long, en behandelen bv. longontsteking, longkanker, tuberculose, astma, beademing op intensieve zorgen. Ook slaap-apnoesyndroom behoort tot hun competenties.

Gebruiken röntgenonderzoeken, magnetische resonantiescans en echoscans voor het herkennen van aandoeningen en ziektes. Bij de gebruikte technieken horen brachytherapie.

Behandelen reumatische aandoeningen; onstekingen van de gewrichten en de weke delen. Ook systeemziektes en arthrose behoren tot hun vakgebied.

Maxillofaciaal chirurgen: zijn gespecialiseerd in mondheelkunde en kaakchirurgie. Bv. wijsheidstanden worden door hen verwijderd.

Begeleiden patiënten bij aandoeningen van de organen die een rol spelen in de urineproductie en -afscheiding. Zij werken nauw samen met de andrologen en de nefrologen. Zij behandelen aandoeningen van de prostaat, blaas, nierstenen, impotentie, seksueel overdraagbare aandoeningen. Zij steriliseren ook de man (vasectomie).

Zijn de specialisten van de bloedvaten. Zij behandelen medische problemen van de bloedvaten (uitzondering: hart) en lymfevaten.

Gesprek boeken

gelieve tijdig te verwittigen als U verhinderd bent

enkel op afspraak

 

Alle Afspraken

via contactformulier

Adres

Radijzenstraat 10
8500 Kortrijk

SMS

0477/66.66.42